4 december 2022
Tävling

I tävlingskommittéen gör vi följande:

  • har övergripande ansvar för årets tävlingar.
  • ansvarar för att ansöka om kommande års tävlingar samt tillsätta tävlingsledare och banläggare.
  • ansvarar för att motions-OL genomförs.
  • planerar kartritning och markägarkontakter.
  • ansvarar för att Jungfruloppet genomförs.
  • planerar resor med mera.
Ordförande Magnus Ihreskog  
Ledamot Kurt Löfgren Ansvarig för markägarkontakter.
Ledamot Erik Löfgren Kartansvarig.
Ledamot Stefan Wittmann  
Ledamot Jonn Boman Ansvarar för motions-OL, nattcuper med mera.
Ledamot Leif Svangren Ansvarig för klubben resor.
Ledamot Mats Sigalit Ansvarig för motionsarrangemang och Jungfruloppet.
Ledamot Erland Gardell Naturpasset.
Uppdaterades den 14 februari 2019