3 oktober 2022
Stugan

I stugkommittéen ansvarar vi för att sköta och förvalta de byggnader och tillhörande elljusspår och motionsspår som finns vid Kinnerstugan. Vidare ingår uthyrningsverksamheten och vaktmästeri i stugkommitténs verksamhet.

Ordförande Ulf Nilsson  
Ledamot Henri Hägg  
Ledamot Anders Blomér  
Ledamot Kjell Skalberg  
Ledamot Peter Skalberg  
Ledamot Jan-Olof Lindby  
Ledamot Karin Skalberg  
Uppdaterades den 22 februari 2018