3 oktober 2022
Information

I informationskommittéens uppdrag ingår i att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som händer i klubben via hemsida, klubbtidningen Broosket och sociala medier. Vi ser också till att pressen hålls informerad och vi arrangerar minst ett årligt informations-/ inspirationsmöte.

Ordförande Birgitta Hjertén  
Ledamot Karin Mårtensson  
Ledamot Håkan Mattsson 070-3630455
Uppdaterades den 22 februari 2018